Co to jest roi? Wszystko, co musisz wiedzieć o tym zjawisku

Co to jest roi? Wszystko, co musisz wiedzieć o tym zjawisku


ROI – zwrot z inwestycji

ROI, czyli Return on Investment, to wskaźnik finansowy używany do oceny efektywności inwestycji. Dzięki niemu możliwe jest określenie zysku lub straty, jakie osiągnięto w wyniku dokonanych inwestycji.

Jak obliczyć ROI?

ROI oblicza się według prostej formuły: ROI = (zysk – inwestycja) / inwestycja * 100%. Wartość ta wyrażana jest w procentach, co pozwala na łatwe porównanie efektywności różnych inwestycji.

Na przykład, jeżeli zainwestowaliśmy 10 000 zł i osiągnęliśmy zysk w wysokości 2 000 zł, to nasz ROI wyniesie: (2 000 – 10 000) / 10 000 * 100% = -80%. Oznacza to, że ponieśliśmy stratę w wysokości 80% naszej inwestycji.

ROI a ocena inwestycji

ROI jest ważnym wskaźnikiem do oceny efektywności inwestycji. Im wyższy ROI, tym lepiej – oznacza to, że zainwestowane pieniądze przyniosły większy zysk. Warto jednak pamiętać, że wysoki ROI nie zawsze oznacza lepszą inwestycję.

W przypadku porównywania dwóch inwestycji z różnymi ROI, należy wziąć pod uwagę również inne czynniki, takie jak ryzyko inwestycji, długość trwania inwestycji, czy też branża, w której działa firma. Np. inwestycja o niższym ROI, ale o mniejszym ryzyku, może być bardziej atrakcyjna.

ROI a strategie biznesowe

ROI ma również zastosowanie w ocenie strategii biznesowych. Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji środków finansowych na różne projekty lub działania marketingowe. Dzięki ROI można określić, które działania przynoszą największe zyski i jakie inwestycje należy wzmocnić, a które należy zrezygnować.

Ważne jest, aby regularnie monitorować ROI i analizować wyniki. Jeżeli strategia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, możliwe jest wprowadzenie zmian w działaniach, aby zwiększyć zwrot z inwestycji.